Attention Göteborg är efter årsmötet 2018- föreningens officiella namn.

 

 

Attention Göteborg är en av ca 60 lokalföreningar under Riksförbundet Attention.
Föreningen arbetar för att öka kunskapen om NPF samt att arrangera aktiviteter för våra medlemmar. Det kan vara ”Öppet Hus”, föreläsningar eller andra aktiviteter i våra lokaler eller på andra platser.