Attention Göteborg

Utbildningsföreläsningar inom NPF

Medlemsaktiviteter

Här publiceras de medlemsaktiviteter som föreningen har på gång.

Inom kort kommer en ny medlemsaktivitet publiceras: ”Prata & Skapa”

Håll utkik på webbsidan och sociala medier!