Medlemsaktivitet

”Prata & Skapa” är igång och ut 2019 träffas vi i Attention Göteborgs lokaler på Mellangatan 1 i Göteborg.

Kansliet

Önskar du träffa någon av oss i styrelsen? Kontakta oss på telefon, 031-13 19 00 eller mail: kansliet@attention-goteborg.se

”Pluggstuga”

Har du svårt att fokusera på plugget hemma? Eller känns det kanske för jobbigt att sitta i skolan och plugga?