Digitala Mötesrummet

Vill du vara med i Attention Göteborgs Digitala Mötesrum? Vi kopplar upp oss via det digitala mötesverktyget Zoom och genomför en digital träff. Du kan delta med din dator, surfplatta eller smartphone. De första mötena kör vi som …

Medlem

Medlem Bli medlem – vi behöver dig Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu över 16 000 medlemmar och för varje ny …

Om Attention Göteborg

Attention Göteborg är en av ca 60 lokalföreningar under Riksförbundet Attention. Attention Göteborg arbetar utifrån målsättningen att kunna erbjuda medlemsaktiviteter- och insatser som efterfrågats och som vi vet behövs. Vår ambition är att du som medlem skall kunna …