Uppstartsdag för två modifierade medlemsaktiviteter.

Senast omtalades medlemsaktiviteten för “Prata & Skapa”. Vi såg ett behov av att splittra gruppen för att nå flera och öka delaktigheten. Således bildades de tgvå grupperna, “Samtal i RUMMET” och “Attention FILM & Media” Onsdag den 2 …

FILM & Media

”Prata & Skapa” (P&S) startade 2019 som ett erbjudande till medlemmar i Attention Göteborg. Syftet är att kunna erbjuda en fast mötesplats och tid där man kan träffas och samtala samt kunna delta i olika former för skapande …