DIGITAL träff

Det har gått ett coronaår. Det är ett år som har påverkat våra medlemsaktiviteter på många olika sätt. Så även för alla oss som på ett eller annat sätt har medverkat i medlemsaktiviteterna. Vi kan tycka mycket om allt detta men det är ändå de rekommendationer som myndigheter och regering publicerar som ligger till grund för de beslut som vi i Attention Göteborg fattar i samband med våra medlemsaktiviteter. 

Vi vill ju inte utsätta någon för risker. Det tror jag de flesta förstår. Sedan kan det finnas synpunkter om att vi är få i antal, att det är säkert i den lokalen vi vistas och säkerligen en del andra synpunkter kopplat till detta. 

Undertecknad tillika ansvarig för Attention FILM & Media har nu beslutat att försöka kunna träffas DIGITALT några gånger och se om det på något sätt kan vara en mjukstart och ett sätt att hålla kontakten tills samhället återigen öppnas och återgår till den situation som vi nog känner oss mest bekväm med. 

Du anmäler dig på följande adress; kansliet@attention-goteborg.se 

Skriv ditt namn, telefonnummer samt den e-postadress du vill nås på. Sedan får du ett mail med en länk vilken tar dig till den DIGITALA träffen. 

Syftet med detta är helt enkelt att kunna samlas, diskutera hur det var när vi arbetade i FUB huset med det pågående filmprojektet samt kunna titta framåt och lägga lite planer för hur det hela kan se ut när allt återgår till det normala. 

Den digitala träffen kommer vi genomföra med det digitala mötesverktyget, Zoom. Aktivitetscirkeln görs i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg.

De digitala träffarna kommer genomföras på onsdagskvällar mellan 18 – 19 med start 10 februari.

Välkommen! 

Egil Aasgaardordförande Attention Gbg och ansvarig för Attention FILM & Media.