FILM & Media

Attention Göteborg samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

FILM & Media

Attention Göteborgs nya medlemsaktivitet som bedrivs i cirkelform och i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg.

FILM & Media är en del av ”Prata & Skapa” och fokuserar enbart på praktiska aktiviteter kring film- och mediaproduktion.

Här arbetar vi enbart med FILM & Media. Vi kommer fokusera på idé, manusskrivande, ljus, ljud- och filmteknik. Målet är att i startfasen producera ett antal kortfilmer där de involverade är med i alla processer. Vi arbetar utan några tids- eller produktionskrav och vi styr själva över innehåll.

Medlemsprojektet är öppet för medlemmar i Attention Göteborg och har ingen åldersgräns. Som deltagare anmäler du dig och registreras som aktiv i cirkelgruppen.