Kontakt

Använd detta formulär även vid anmälan till “Prata & Skapa” FILM & MEDIA

Du kan även skicka e-post på följande adress:

kansliet@attention-goteborg.se

Det går också att ringa ordförande, Egil Aasgaard: 031-131900

Besöksadress: Mellangatan 1, 413 01 Göteborg