MEDLEMSBLADET

Medlemsbladet är ett nyhetsbrev som ges ut i mån av material och tid. Årets första utgåva skickas ut i början av vecka 4 till medlemmar i Attention Göteborg med en registrerad och fungerande e-postadress. Vi uppmanar er som ingen registrerad e-postadress har då en del information och liknande skickas ut via e-post.

Om du önskar lägga till eller ändra e-postadressen kopplat till ditt Attention konto, så gör man själv detta vid att logga in på ens konto och där utföra ändringen.