Nya medlemsaktiviteter

Vi har länge sett behovet av en mötesplats där man kan träffas, umgås och samtala över en enkel fika. Föregångaren är ”Prata & Skapa” som varit igång sedan 2019.

Nu har vi genomfört några omprioriteringar med tillhörande ändringar och utvecklat detta vidare. Vi delade upp ”Prata & Skapa” i två delar;

  1. Samtal i RUMMET
  2. Attention FILM & Media

På så sätt blir inriktningen mer tydlig. I gruppen ”Samtal i RUMMET” träffas man, diskuterar och/eller umgås samt avnjuter, om man så önskar- en enkel fika. Här blir samtalsämnet det centrala och bestäms, inom gruppen- inför nästa träff. Samtalet är alltså fokusområdet i denna medlemscirkelaktivitet som bedrivs i cirkelform och i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg och i deras lokaler på Lillatorpsgatan 10 (FUB- Huset)

I Attention FILM & Media sysslar vi enbart med film och det mesta som kretsar kring just film. Det finns såklart tillfälle att prata och umgås, även här- men då handlar det nog i första hand om att diskutera film, manus, teknik och idéutveckling av det vi skall arbeta med, alltså- FILM.

Vi kommer även arbeta litegrand med ljud, alltså- podcastproduktion.

Adressen är även här, Lillatorpsgatan 10, (FUB- Huset)

Båda aktiviteterna startar upp igen den 2 september och pågår alltså damtidigt i olika lokaler på Lillatorpsgatan 10.

Du anmäler ditt intresse för den grupp du önskar delta i och du registreras då som aktiv deltagare. Du kan maila in ditt intresse med namn, telefonnummer samt e-postadress till:

kansliet@attention-goteborg.se eller ring Egil, 031-13 19 00, ansvarig för Attention FILM & Media.

Intresserad?

Välkommen med din anmälan!

Lämna ett svar