DIGITAL träff

Det har gått ett coronaår. Det är ett år som har påverkat våra medlemsaktiviteter på många olika sätt. Så även för alla oss som på ett eller annat sätt har medverkat i medlemsaktiviteterna. Vi kan tycka mycket om allt detta men det är ändå de rekommendationer som myndigheter och regering publicerar som ligger till grund för de beslut som vi i Attention Göteborg fattar i samband med våra medlemsaktiviteter. 

Vi vill ju inte utsätta någon för risker. Det tror jag de flesta förstår. Sedan kan det finnas synpunkter om att vi är få i antal, att det är säkert i den lokalen vi vistas och säkerligen en del andra synpunkter kopplat till detta. 

Undertecknad tillika ansvarig för Attention FILM & Media har nu beslutat att försöka kunna träffas DIGITALT några gånger och se om det på något sätt kan vara en mjukstart och ett sätt att hålla kontakten tills samhället återigen öppnas och återgår till den situation som vi nog känner oss mest bekväm med. 

Du anmäler dig på följande adress; kansliet@attention-goteborg.se 

Skriv ditt namn, telefonnummer samt den e-postadress du vill nås på. Sedan får du ett mail med en länk vilken tar dig till den DIGITALA träffen. 

Syftet med detta är helt enkelt att kunna samlas, diskutera hur det var när vi arbetade i FUB huset med det pågående filmprojektet samt kunna titta framåt och lägga lite planer för hur det hela kan se ut när allt återgår till det normala. 

Den digitala träffen kommer vi genomföra med det digitala mötesverktyget, Zoom. Aktivitetscirkeln görs i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg.

De digitala träffarna kommer genomföras på onsdagskvällar mellan 18 – 19 med start 10 februari.

Välkommen! 

Egil Aasgaardordförande Attention Gbg och ansvarig för Attention FILM & Media. 

Digital

Attention Göteborg bjuder in deltagarna i FILM & Media till DIGITAL.

Du som är med i medlemscirkelaktiviteten, Attention FILM & Media bjuds in till en digital träff där syftet är att koppla ihop gruppen, träffas och utveckla idéer och planer. 

Om det kommer dröja ytterligare innan vi återgår till normalsituationen så kan digitala träffar vara ett sätt att arbeta tillsammans innan samhället öppnar upp igen. 

Gott Nytt 2021

Vi välkomnar det nya året och den stora förhoppningen är väl att det mesta skall kunna normaliseras och återställas så skyndsamt som möjligt. Många är nog rejält nöjda med de rekommendationer och restriktioner vi har utsatts för under en längre tid i samband med pandemin. 

Det är inte så mycket vi kan göra i sammanhanget, förutom att följa de rekommendationer och bestämmelser som myndigheterna publicerar. Och att det har ställt till det för väldigt många och på så många olika sätt, det är väl de flesta numera väl medvetna om.  

Hur kommer 2021 att kunna se ut?  

Den frågan är det väl inte särskilt många som med säkerhet kan svara på. Att utvecklingen svänger, det kan man ju uppleva. Och med det nya vaccinet som nu är på intåg så ser väl många en möjlighet i detta. 

Och hur året kommer se ut för Attention Göteborgs verksamheter, det är heller inte helt enkelt att svara på. Däremot har vi en verksamhetsplan som skall följas, vi har ett årsmöte i mars och vi har medlemsaktiviteter som sedan i höstas har varit inställda. Så det är en hel del vi vet men samtidigt vet vi inte helt under vilka förutsättningar vi kommer kunna genomföra detta. 

Den digitala vardagen har blivit nästintill den nya vardagen för många av oss. Själv har jag fått prova på detta i samband med mitt arbete i gymnasieskolan. Distansundervisning i all ära, men det kan slå lite olika ut beroende på så mångt och på så mycket. Den slutsatsen kan nog många med mig våga ställa sig bakom. 

Så ja, året 2021 ser väl egentligen ut att kunna bli ett underbart år men samtidigt finns det en del risker med det. Och då syftar jag på möjligheten att kunna återgå till den normalitet som många av oss nog känner sig mest bekväm med. Nämligen rörelsefrihet och att inte behöva oroa sig för smittorisker och sjukdomsfall.  

Vi önskar ett Gott Nytt 2021 och undertecknad väljer ändå att se ljust på situationen och på de möjligheter det nya året har med sig. 

Egil Aasgaard, ordförande 

..underliga tider…

Det är underfundiga tider vi befinner oss i, kan man tycka. Och vad är det som ger sådana funderingar, kan man undra. Dels är det väl såklart coronasituationen vi så länge fått stå ut med och långt mycket längre än vad man kanske hade förväntat sig, dels är det väl allt som påverkas av detta och sådant som följer med i kölvattnet av pandemin.

Många försöker så långt det går att upprätthålla en fungerande vardag och andra går åt motsatt håll och avskärmar sig mer och mer ifrån det samhälle man annars skulle vilja vara en del av. Detta påverkar såklart på många olika sätt.

Att det är påfrestande kan väl många vara överens om, men ändå så kan man uppleva vardagen som om ingenting har hänt. Det är också en smula märkligt, nästan surrealistiskt.

I Attention Göteborg stoppades våra aktiviteter bums när det kom nya restriktioner och allmänna råd och rekommendationer. Man skall såklart inte chansa med ett osynligt hot. Det vore vårdslöst.

Med en stundande jultid och ett nytt år efter det så blickar undertecknad framåt och ser möjligheter för kommande år. Vi har en hel del planer gällande befintliga medlemsaktiviteter men även en utveckling av dessa. Vi ser att intresset finns och att behovet och önskan om detta också finns. Det tänker vi ta med oss och satsa på ett brett utbud som kan gynna många av våra medlemmar.

Så när vi vänder blad i kalendern och påbörjar ett nytt verksamhetsår så är förhoppningen att detta sker i samband med ett öppet samhälle utan risk för elaka virus eller andra begränsningar som ställer till en annars så vanlig vardag för många.

Det är dock flera veckor kvar av året och mångt som skall göras, i alla fall så långt det går. I Attention Gbg avvaktar vi läget och om det blir en öppning av våra medlemsaktiviteter innan jul vet vi inget om i nuläge.

Önskar man komma i kontakt med föreningen kan man nyttja sig av de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida, https://attention-goteborg.se

Det går också bra att ringa oss. /Ordförande, Attention Göteborg

Genomförd Föräldrapromenad

Förfrågningarna om en föräldragrupp har varit många. Igår gjorde vi verkstad av det och träffades för en promenad i Haga innan vi tog en välförtjänad fika i kanslilokalerna. Många kreativa idéer vädrades för en möjlig fortsättning.

Vi träffades på Mellangatan 1, utanför vårt Kansli och tog, som planerat, en promenad i kvarteren i Haga. Ingen av oss hade träffats förut men många saker hade vi gemensamt. Och en del av det blev alltså samtalsämnena under promenadens framfart.

I gatubelysningens mjukgula sken tog vi oss över kullerstenar med färggranna höstlöv som vacker dekor och människor hastade iväg till sina destinationer medan vi flanerade i lugnt och behagligt tempo.

Vi avslutade etappen i våra kanslilokaler med ytterligare samtal och tillhörande fika innan vi kom till kärnfrågan; Finns det en grund för att fortsätta träffas?

Det gör det visst, så ja- fortsättning följer!

/ Ordförande

Medlemsaktivitet och Filminspelning 2

Regnmolnen tornade upp sig trots en väderapp som signalerade om ettpar timmars uppehåll. Det blev tidvis rätt så blött denna kväll.  

Men det riggades stativ och lampor, det drogs kablar och kamerainställningarna justerades. Ljudbommen kopplades och reflektorskärmen hamnade i händerna på en inspirerad förälder. 

Tystnad tagning! 

Skådespelarna släntrade ut från stugvärmen och samtalade lite innan det var dags att slå klappan. 

Det är inspelningskväll och vi bandade två av scenerna med inte alltför många omtagningar. Det behövs ju inte när skådespelarna gör bra ifrån sig. 

Filmen vi spelar in på Attention FILM & Media är en kortversion som i grunden är en övningsfilm. Allt i syfte att ha roligt, lära sig en del om film och såklart- att vara kreativ och känna på filmfascinationen.  

Om det fortsätter i samma takt kan nog filminspelningarna vara klara någon gång under november. Alltså, helt enligt den plan vi satte i början av hösten. 

Deltagarna i cirkelprojektet står för handling och repliker och vi är ett bra team runt om som ser till att det hela fortlöper som det skall. 

Fortsättning följer! 

/Egil Aasgaard 

Ordförande  

”Föräldrapromenaden”

När det inkommer bra förslag över en längre tid så är det såklart roligt att agera. Förfrågningarna kring det att arrangera något för föräldrar är något vi länge har talat om och diskuterat inom styrelsen.

Sen är det oftast så, att det behövs resurser i form av människor som kan hålla i aktiviteterna och följa upp dessa. Oftast är det tiden som är boven, alltså- att man inte har det utrymmet. Det är förståeligt, kan man tycka- därför att det mesta i dagens samhälle i samband med vardag, barn, familj skola och arbete eller annat i kombination med detta, kan ställa till det, rent tidsmässigt.

Vi vet detta, och vi känner till det, även av egen erfarenhet.

Och i föreningssammanhang arbetar man ju ideellt och får engagera sig på ens lediga tid.

Hur som helst, så nappade undertecknad på förslaget som nyligen inkom på föreningens mail. Jag tänkte såhär, att vi sätter upp en tid och en dag och går en runda i Haga i syfte att träffas och stämma av intresset och möjligheterna för att fortsätta denna form för samlingar och hur vi kan lösa det rent praktiskt.

Så får vi utvärdera och se, det kanske blir en stående aktivitet även för föräldrar i fortsättningen.

Vill du vara med på ”Föräldrapromenaden” så mailar du oss och registrerar dig med namn och telefonnummer.

Vi träffas på Mellangatan 1 vid entrén och på gatuplan, måndag 19 oktober kl. 18. Sen går vi en runda i Haga och återkommer till utgångspunkten innan 20

Egil Aasgaard

Ordförande

https://youtu.be/HOjOjTXB7io

Filminspelning

Det faller sig naturligt, kan man tycka- att använda huvudingången när man skall in i en byggnad. I synnerhet när huvudingången är den första och enda man ser av ingångar.
Jag syftar på FUB- huset på Lillatorpsgatan 10 där Attention Göteborg anordnar sina två medlemsaktiviteter i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg.

En av våra aktiva kom i onsdags med ett lysande förslag; vi spelar in ett filmklipp som visar vilken ingång man skall välja för att komma till lokalen där aktiviteterna bedrivs.
Som sagt så gjort.

Filmkameran var redan färdig riggad och klargjord så vi tog oss ut och gjorde en snabb genomgång om hur vi skulle göra.

Filmklippet beskriver alltså hur man går i förhållande till huvudingången på FUB- huset.
Från huvudingången tar man höger och kommer till nästa ingång. Gå förbi den. Den ingång man då ser är rätt ingång. Kliv in och gå uppför trappan. Nu är man på det våningsplan där vi har våra aktiviteter och du kommer hitta oss direkt.

Medlemsaktiviteterna anordnar vi varje onsdag ut året och tidpunkten är kl. 18-19.30

/ Egil Aasgaard

Uppstartsdag för två modifierade medlemsaktiviteter.

Senast omtalades medlemsaktiviteten för “Prata & Skapa”. Vi såg ett behov av att splittra gruppen för att nå flera och öka delaktigheten.

Således bildades de tgvå grupperna, “Samtal i RUMMET” och “Attention FILM & Media”

Onsdag den 2 september startar dessa två alltså upp igen och i en ny form.

Vill man prata och umgås, då sätter man sig i den grupp som satsar på olika samtalsämnen, ledda av Peter, cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill man syssla med film, då går man till gruppen FILM & Media som leds av Egil Aasgaard, tillika ordförande i Attention Göteborg.

Filmgruppen är ju välkänd för flera av oss då den redan har varit i gång under delar av vårterminen 2020. Dock satte Corona stopp för aktiviteten.

Vill du vara med, möt upp oss på Lillatorpsgatan 10 (FUB- huset) och ta del av vad vi kommer engagera oss med under onsdagskvällarna denna höst.

Det finns möjlighet att träffa andra, samtala och umgås samt som sagt- syssla med filmproduktion.

Vi startar 18 och håller på tills 19.30 och enkel fika ingår.

Välkomna!

/ Egil Aasgaard

Ordförande

Attention Göteborg

Nya medlemsaktiviteter

Vi har länge sett behovet av en mötesplats där man kan träffas, umgås och samtala över en enkel fika. Föregångaren är ”Prata & Skapa” som varit igång sedan 2019.

Nu har vi genomfört några omprioriteringar med tillhörande ändringar och utvecklat detta vidare. Vi delade upp ”Prata & Skapa” i två delar;

  1. Samtal i RUMMET
  2. Attention FILM & Media

På så sätt blir inriktningen mer tydlig. I gruppen ”Samtal i RUMMET” träffas man, diskuterar och/eller umgås samt avnjuter, om man så önskar- en enkel fika. Här blir samtalsämnet det centrala och bestäms, inom gruppen- inför nästa träff. Samtalet är alltså fokusområdet i denna medlemscirkelaktivitet som bedrivs i cirkelform och i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg och i deras lokaler på Lillatorpsgatan 10 (FUB- Huset)

I Attention FILM & Media sysslar vi enbart med film och det mesta som kretsar kring just film. Det finns såklart tillfälle att prata och umgås, även här- men då handlar det nog i första hand om att diskutera film, manus, teknik och idéutveckling av det vi skall arbeta med, alltså- FILM.

Vi kommer även arbeta litegrand med ljud, alltså- podcastproduktion.

Adressen är även här, Lillatorpsgatan 10, (FUB- Huset)

Båda aktiviteterna startar upp igen den 2 september och pågår alltså damtidigt i olika lokaler på Lillatorpsgatan 10.

Du anmäler ditt intresse för den grupp du önskar delta i och du registreras då som aktiv deltagare. Du kan maila in ditt intresse med namn, telefonnummer samt e-postadress till:

kansliet@attention-goteborg.se eller ring Egil, 031-13 19 00, ansvarig för Attention FILM & Media.

Intresserad?

Välkommen med din anmälan!