Om

 

 

Attention Göteborg är en av ca 60 lokalföreningar under Riksförbundet Attention.

Attention Göteborg arbetar utifrån målsättningen att kunna erbjuda medlemsaktiviteter- och insatser som efterfrågats och som vi vet behövs. Vår ambition är att du som medlem skall kunna ta del av konkreta och utvecklande aktiviteter som kan göra skillnad i vardagen.

Många efterfrågar en mötesplats, en plats för samtal, engagemang och utveckling. Attention Göteborg har två pågående långtidsaktiviteter som fyller dessa önskemål och behov.

Pluggstugan och ”Prata & Skapa” är aktiviteter som kommer pågå utan något fastställt slutdatum.

Föreningen arbetar också för att öka kunskapen om NPF samt att arrangera aktiviteter för våra medlemmar.

 

Vi företräder våra medlemmar

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, ASD/Aspergers syndrom, språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver.

En stor del av vårt arbete bedrivs i projekt. Just nu har vi fyra projekt på riksnivå: Min skolaADHD på jobbet, Barns RöstNätkoll och föräldraprojektet Egen styrka.

Vi sprider kunskap

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, vår facebook-sida och vårt intressepolitiska arbete. Genom Attention Utbildning erbjuder vi även utbildningar om NPF.

Vi finns nära dig

Vi har 60 lokalföreningar runtom i landet. Där kan du träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Lokalföreningarna arrangerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter. Om du vill kan du även engagera dig intressepolitiskt genom din lokalförening.