Kansliet

Önskar du träffa någon av oss i styrelsen? Kontakta oss på telefon, 031-13 19 00 eller mail: kansliet@attention-goteborg.se

Boka en tid, så kan vi träffas på föreningens kansli, Mellangatan 1, Göteborg.