Föreläsning

Om projektet, ”Familjelyftet”

Föreläsare: Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet

27 november kl. 18-20 i Göteborg

Adress: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1b

Familjelyftet är ett nationellt samverkansprojekt, där syftet med projektet är att stärka föräldrar med egen neuropsykiatrisk diagnos i deras föräldraskap och i deras möten med socialtjänsten. Projektet startade hösten 2018 efter att behovet uppmärksammats från flera håll. Finansieringen kommer från Arvsfonden och projektet ska pågå under tre år.

Familjelyftet skall under de tre åren samla in material och underlag genom bland annat fokusgrupper och enkätundersökningar för att klargöra familjernas situation, men också vilka behov som finns bland de yrkesverksamma inom socialtjänsten genom att lyssna på deras perspektiv, för att sedan försöka skapa metoder och verktyg för att nå målet att stärka föräldrar med NPF och socialtjänsten i mötet med varandra.

Skicka din anmälan till: kansliet@attention-goteborg.se

Skriv ditt namn, adress, telefonnummer samt e-postadress

Anmälan är bindande

Anmäl dig senast 13 november