Prata & Skapa

Prata & Skapa är inställt tills vidare!

Vi följer de rekommendationer som regering och myndigheter publicerar i samband med coronasituationen.

Vi återkommer med mer info om när “Prata & Skapa” öppnar för ordinarie verksamhet.

Medlemsaktiviteten, ”Prata & Skapa” är sedan 4 mars lagt till FUB-huset på Lillatorpsgatan 10. Detta är möjligt genom Attention Göteborgs samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg.

Varför flyttar vi aktiviteten från Mellangatan 1?

Därför att på Lillatorpsgatan kommer vi få tillgång till mer anpassade lokaliteter vilket kommer förbättra arbetsförhållanden när vi skall skapa och tillverka.

Vi tror detta blir ett lyft för medlemsaktiviteten samt för deltagarna då lokalerna är bättre anpassade för våra aktiviteter.

För mer info: 031- 13 19 00, Egil Aasgaard