Prata & Skapa

Attention Göteborg startade den 15 maj en ny aktivitet,

”Prata & Skapa”

”Prata & Skapa” pågår onsdagar kl 17-20

Aktiviteten kommer pågå onsdagar, kl. 17-20 på Lillatorpsgatan 10 i Göteborg (FUB- Huset) i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Aktiviteten skall bygga på kreativitet, skapande och utveckling.

Exempel på aktiviteter kan vara musik, teater, bild & form och att skriva samt film/foto.
Vi kommer driva ”Prata & Skapa” som ett provprojekt under vårterminen 2019 och i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg.

Lokalen finns på Lilletorpsgatan 10, Göteborg. (FUB- huset vid gamla TV huset)

För mer info: Egil Aasgaard, 0703- 93 63 47 – kansliet@attention-goteborg.se