Prata & Skapa

Attention Göteborg kommer under vårterminen 2019 starta en ny aktivitet, ”Prata & Skapa”

Aktiviteten skall bygga på kreativitet, skapande och utveckling.

Exempel på aktiviteter kan vara musik, teater, bild & form och att skriva samt film/foto.
Vi kommer driva ”Prata & Skapa” som ett provprojekt under vårterminen 2019 och i lånad lokal vid Järntorget, Göteborg.

Mer info om ”Prata & Skapa” kommer publiceras på våra nätsidor så fort dag och tid är klart.

För mer info:
Egil Aasgaard, 0703- 93 63 47
kansliet@attention-goteborg.se