Telefonjour

Attention Göteborgs pilotprojekt

Föreningen kommer under april 2019 starta en telefonjour där medlemmar kan få stöd, råd och hjälp i individuella ärenden

gällande kontakten med olika myndigheter eller hjälp att slussas vidare till rätt instans.

Efter vårterminens slut kommer föreningens involverade utvärdera resultatet och besluta om en eventuell vidare drift

under höstterminen 2019.

Detta är ett nytt koncept som erbjuds till medlemmar inom Attention Göteborg.

Håll utkik på vår webbsida samt sociala medier.