Prata & Skapa

 

Attention Göteborg samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Om Prata & Skapa

"Prata & Skapa" är ett medlemsprojekt som Attention Göteborg erbjuder medlemmar. Syftet med projektet är att bemöta de efterfrågningar föreningen har fått.

Dessa är, bland annat- behovet av en träffpunkt, där man kan träffa likasinnade, prata, diskutera eller bara vara.

Vi tänker att det även skall finnas utrymme för olika aktiviteter. Dessa har vi valt, utifrån de förutsättningar som finns- att lägga inom 3 områden:

  • Film, foto och media
  • Musik och rollspel
  • Bild

Vi har kört aktiviteten "Bild" under vårterminen 2019 och under höstterminen 2019 har vi startat upp "Film/Foto/media

Aktiviteterna görs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg.

Platsen vi träffas på är Mellangatan 1, Göteborg.

Tid: Onsdagar kl. 18-20

Vi kommer vara på Mellangatan 1 ut året 2019.

Under 2020 är det möjligt att vi behöver inlogera oss i andra lokaler.

Projektansvarig, Egil Aasgaard, 031-131900, kansliet@attention-goteborg.se

Välkomna!