David Skansholm

Sekreterare för Attention Göteborg med kranskommuner. Jag har tidigare bara varit engagerad som suppleant i styrelsen, men har en lång erfarenhet av styrelsearbete från föreningslivet och studentföreningar. I en eller annan form så har jag varit engagerad i frågor som rör NPF sedan gymnasiet. Jag själv är diagnosticerad med ADHD och autismspektrumstörningar.

Mina intressen inom föreningens verksamhet är mediala kontakter, forskning och motverkande av mytbildningar runt NPF-frågor.Till vardags jobbar jag som medicinsk sekreterare på Östra sjukhuset i Göteborg. Vid sidan om det har jag en magistersexamen i journalistik, kandidatexamen i statsvetenskap, yrkesexamen i sjukvårdsadministration och fristående kurser i engelska och religionsvetenskap.