TelefonTjänsten

Attention Göteborgs pilotprojekt

Föreningen startade den 16 april 2019 en telefonjour där medlemmar kan få stöd, råd och hjälp i individuella ärenden

gällande kontakten med olika myndigheter eller hjälp att slussas vidare till rätt instans.

Efter en utvärdering kommer vi besluta om en eventuell vidare drift under höstterminen 2019.